Prezes: detektyw Karolina Bukowczan
Licencja nr 0001526, wyd. przez KWP w Krakowie
Działalność od 2003 r., Nr wpisu MSWiA: RD-6/2006

Detektywistyka
Przykładowe usługi detektywistyczne:


 • poszukiwanie osób zaginionych oraz ukrywających się,
 • ustalanie miejsca zamieszkania, pracy, kontaktów osobistych,
 • poszukiwanie skradzionych dóbr materialnych,
 • weryfikacja informacji na zlecony temat,
 • ujawnianie nieuzasadnionych zwolnień lekarskich,
 • sprawdzanie autentyczności szkód zgłaszanych firmie ubezpieczeniowej,
 • identyfikacja osób,
 • udowadnianie ujawniania tajemnic np. firmowych,
 • usługi wywiadowcze w zakresie badania aktualnej sytuacji prawnej, finansowej i majątkowej podmiotów gospodarczych oraz ustalanie możliwości płatniczych dłużników,
 • ustalanie stanu majątkowego dłużników dla potrzeb sądowo-komorniczych,
 • wczesne rozpoznawanie niewypłacalności kontrahentów,
 • ocena wiarygodności kredytobiorców, poszukiwanie osób uchylających się od spłat kredytów,
 • wywiad gospodarczy-przedkontraktowy - ustalanie sytuacji prawnej, organizacyjnej i finansowej oraz wiarygodności podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w związku z zawieraniem umów cywilnoprawnych o charakterze gospodarczym,
 • analiza przeszłości zawodowej,
 • wyszukiwanie i sprawdzanie informacji na temat pracowników oraz osób ubiegających się o przyjęcie do pracy,
 • wywiad środowiskowy.

Sprawy rozwodowe:


 • obserwacja osób bliskich,
 • ustalenia majątkowe oraz dowodowe (dokumentacja),
 • przygotowywanie raportów do wykorzystania w Sądzie.


Na specjalne życzenie Klientów realizujemy również inne nietypowe zlecenia.


e-mail: detektywi@kamaro.pl

Pozostałe:  Windykacja »  |  Prawo »

   
   
* obowiązkowe  

GRUPA KAMARO
Al. Marszałka Focha 32 lok. 6, 30-119 Kraków
tel./fax: 12 637 72 48, kom. 512 447 475
e-mail: sekretariat@kamaro.pl