Prezes: detektyw Karolina Bukowczan
Licencja nr 0001526, wyd. przez KWP w Krakowie
Działalność od 2003 r., Nr wpisu MSWiA: RD-6/2006

Grupa KAMARO powstała w wyniku fuzji dwóch aktywnie działających w branży detektywistycznej i prawno-windykacyjnej podmiotów tj. Centrum Wymiany i Ochrony Informacji KAMARO oraz KAMARO Sp. z o.o. (dawniej Pro-Lege Sp. z o.o.).

Centrum Wymiany i Ochrony Informacji KAMARO jest jednym z najprężniej działających biur detektywistycznych w Polsce, które na swoją pozycję rynkową pracowało już od 2003 roku. Firma spełnia wszelkie wymagania prawne jakie wynikają z ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, co w praktyce oznacza, że KAMARO jest licencjonowanym biurem detektywistycznym, działającym na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych, a czynności objęte są ubezpieczeniem OC na kwotę 15 000 EURO.

Drugim z podmiotów, który wszedł w skład GRUPY KAMARO jest KAMARO Sp. z o.o. (dawniej Pro-Lege Sp. z o.o.), która od ponad 8 lat świadczy usługi z zakresu pomocy prawno–doradczej a także szeroko rozumianej poprawy płynności finansowej zarówno wobec przedsiębiorców jak i osób fizycznych. Oferta kierowana do przedsiębiorców obejmuje czynności zmierzające do maksymalnego zabezpieczenia wierzytelności oraz skutecznego odzyskiwania należności od dłużników, zarówno w fazie polubownej, jak i na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego. Oferowane usługi stanowi także ułatwianie prowadzenia w firmach działań formalno–prawnych, zapewnianie pomocy i zastępstwa w kontaktach pomiędzy partnerami handlowymi oraz udzielanie porad w zakresie organizacji stosunków wewnątrz firmy. Z kolei klienci indywidualni mogą liczyć na wysoki standard obsługi prawnej zakresie m.in. prawa rodzinnego, spadkowego, kompleksową obsługę spraw rozwodowych, alimentacyjnych czy związanych z działem majątku. Na czele GRUPY KAMARO stoi detektyw Karolina Bukowczan (licencja nr 0001526) - detektyw z pasji i z zawodu, jedna z nielicznych w tej branży kobiet, godząca to stanowisko z funkcją wiceprezesa i współzałożyciela Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów.

Kluczem sukcesu GRUPY KAMARO jest wykwalifikowana i doświadczona kadra składająca się z szeregu specjalistów poczynając od detektywów, prawników, radców prawnych i adwokatów, windykatorów oraz psychologów i dyplomowanych mediatorów. Osoby te są gwarantem współpracy opartej na dążeniu do realizacji wspólnych celów oraz kompleksowego świadczenia usług na najwyższym poziomie. Priorytetowe dla nas kwestie to szybkość i sprawność działania, rzetelność, a także wszechstronność podejmowanych kroków.

   
   
* obowiązkowe  

GRUPA KAMARO
Al. Marszałka Focha 32 lok. 6, 30-119 Kraków
tel./fax: 12 637 72 48, kom. 512 447 475
e-mail: sekretariat@kamaro.pl