Prezes: detektyw Karolina Bukowczan
Licencja nr 0001526, wyd. przez KWP w Krakowie
Działalność od 2003 r., Nr wpisu MSWiA: RD-6/2006

Witamy na stronie jednej z najprężniej działających agencji detektywistycznych w Polsce.

Nasza firma spełnia wszelkie wymagania prawne jakie wynikają z ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, co w praktyce oznacza, że KAMARO jest licencjonowanym biurem detektywistycznym, działającym na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a czynności objęte są ubezpieczeniem OC na kwotę 15 000 EURO.

Na czele GRUPY KAMARO stoi detektyw Karolina Bukowczan (licencja nr 0001526) - detektyw z pasji i z zawodu, jedna z nielicznych w tej branży kobiet, współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Detektywów, w którym od momentu założenia do 2013 roku sprawowała funkcję wiceprezesa.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z pełnym zakresem naszych usług.

   
   
* obowiązkowe  
 

GRUPA KAMARO
Al. Marszałka Focha 32 lok. 6, 30-119 Kraków
tel./fax: 12 637 72 48, kom. 512 447 475
e-mail: sekretariat@kamaro.pl