Warunki współpracy

Terminy, jak i dokładna wycena ustalane są z Klientem po zapoznaniu się ze specyfiką sprawy. Ceny oferowanych usług uzależnione są od stopnia złożoności zleconych zadań, obszaru działania, czasu wykonania usługi, użycia potencjału kadrowego i logistycznego.

Oferujemy możliwość stałej współpracy z GRUPĄ KAMARO. Dla Klientów decydujących się na tę formę kooperacji oferujemy korzystne rabaty oraz szybszą realizację zleceń. Zlecenie wykonania danej usługi udokumentowane jest umową zlecenia, zawartą na osobistym spotkaniu, lub poprzez korespondencję elektroniczno-listowną. Działania rozpoczynamy po wpływie zaliczki w wysokości 50% szacowanej kwoty na konto zleceniobiorcy.

Warunki współpracy dla Klientów zagranicznych:

Po ustaleniu szczegółów zlecenia, drogą mailową przesyłamy zainteresowanemu umowy, które to, po podpisaniu i zeskanowaniu odsyłane są do nas tą samą drogą. Po akceptacji kosztów i wpłaceniu ustalonej zaliczki na konto naszej firmy, Kamaro rozpoczyna działania. Zleceniodawca na bieżąco informowany jest o przebiegu sprawy i efektach naszych poczynań. Powyższe informacje może uzyskiwać drogą mailową w formie profesjonalnego, szczegółowego raportu bądź drogą telefoniczną. Wszystkie pliki zabezpieczone są specjalnym kodowanym hasłem, aby w pełni zachować poufność informacji.Jesteśmy czynnym płatnikiem VAT w wysokości 23%.

Wróć do strony głównej