Основи права

Надання детективних послуг вимагає наявності ліцензії детектива. Відповідно до art. 29 ust.1 i ust. 3 ustawy від 6 липня 2001 року про детективні послуги (Dz.U.2002.12.110), ліцензія видається начальником воєводської Поліції, компетентним за місцем проживання особи, яка подає заявку на отримання ліцензії, за умови, що особа відповідає законодавчим вимогам та склала іспит у компетентній комісії або отримала відповідно до окремих нормативних актів рішення у справі про визнання кваліфікації детектива.

Слід зазначити, що професійне звання „детектив” може використовувати лише особа, яка має таку ліцензію. Важливо також, що для здійснення господарської діяльності у сфері детективних послуг необхідний запис до реєстру детективної діяльності, який ведеться MSWiA.

У світлі положень закону про детективні послуги детектив зобов’язаний керуватися принципами етики, лояльності до особи, яка замовляє послуги, та особливої турботи про те, щоб не порушувати свободу та права людини і громадянина. Водночас закон забороняє використання технічних засобів, а також оперативних та розвідувальних методів і заходів, відведених для уповноважених органів згідно з окремими нормативними актами (наприклад, Поліція, CBA, ABW тощо).

Замовники послуг повинні враховувати той факт, що детектив зобов’язаний дотримуватися закону та відмовитися від здійснення незаконної чи неетичної діяльності. Тому, передбачаючи одне з найчастіших запитань осіб, які цікавляться детективними послугами, хочемо, зокрема, пояснити, що детективи не можуть здійснювати діяльність, пов’язану з несанкціонованим отриманням інформації, напр. використання аудіо-візуальних пристроїв тощо, не несучи за це кримінальної відповідальності. Нагадуємо, що вищезгадане поведінка – це виконання ознак протиправної дії, зазначеної у ст. 267 ЦК.

Поверніться на домашню сторінку